Brahmakumaris Janakpur

 

 

Brahma Kumari Rajyoga Center, Janakpur-9, Sukha Shanti Bhawan,

Belhi, Om Shanti Marga, Dhanusa, Nepal  Tel: 977-41-522005

Brahma Kumari Rajyoga Center,Rajbiraj-6, Vardani Bhawan,

Om Shanti Marg, East of Nepal Telecommunication Office, Saptari, Nepal.

Tel: 977-31-521901

Brahma Kumari Rajyoga Center, Lahan-6, Om Shanti Bhawan,

Om Shanti Tole, Siraha,Nepal. Tel: 977-33-560552

Brahma Kumari Rajyoga Center, Malangawa-8,

Shanti Bhawan, Shanti Tole, Sarlahi, Nepal. Tel: 977-46-520746

Brahma Kumari Rajyoga Center, Gaushala,  Mohatari, Nepal 977-44-520746

Brahma Kumari Rajyoga Sub Center, Mirchaiya, Thana Chowk, Siraha, Nepal

Brahma Kumari Rajyoga Sub Center, Sakhada, Saptari, Nepal

Brahma Kumari Rajyoga Sub Center, Jaleshwor, Mahotari, Nepal

Brahma Kumari Rajyoga Sub Center, Bardibas, Om Shanti Bhawan, Om Shanti Tole, Mohatari

Brahma Kumari Rajyoga Sub Center, Sukhe Pokhari, Sarlahi, Tel: 977-46-530520

Brahma Kumari Rajyoga Sub Center, Bayalbas,  Mahendra Nagar-2, Sarlahi, Nepal Tel: 977-46-691320

Brahma Kumari Rajyoga Sub Center, Salehasthan,  Siraha, Tel: 977-33-5211520

Brahma Kumari Rajyoga Sub Center, Lalbandi Bazar,  Sarlahi, Tel: 977-33-550071

Brahma Kumari Rajyoga Sub Center, Sukhipur, Sarlahi Tel: 977-33-692690

Brahma Kumari Rajyoga Sub Center, Yadukuha, Dhanusa,

Brahma Kumari Rajyoga Sub Center, Mahendranagar, Dhanusa

Brahma Kumari Rajyoga Sub Center, Sindhuli, Sindhuli

Brahma Kumari Rajyoga Sub Center, Gaighat, Udayapur

Brahma Kumari Rajyoga Sub Center, Katari, Udayapur

Brahma Kumari Rajyoga Sub Center, Kanchanpur, Saptari, Tel: 977-31-560767

Brahma Kumari Rajyoga Sub Center, Fattepur , Saptari, Tel: 977-31-690922

Brahma Kumari Rajyoga Sub Center, Beltar, Saptari

Brahma Kumari Rajyoga Sub Center, Pato, Saptari

Brahma Kumari Rajyoga Sub Center, Golbazar, Siraha

Brahma Kumari Rajyoga Sub Center, Okhaldhunga, Main Road, Bhairavtole,

Tel: 037-520177

Brahma Kumari Rajyoga Sub Center, Rumjatar-8,

Chandeswor Tole, Udaypur, Tel: 037-540067

Brahma Kumari Rajyoga Sub Center, Diktel-2, Khotang, Tel: 036-420607

Brahma Kumari Rajyoga Sub Center, Salleri, Solukhumbu,

Tel: 00977-9743007375

Brahma Kumari Rajyoga Sub Center, Anand Nagar,  Janakpur-4,

Tel: 00977-9814726565

Brahma Kumari Rajyoga Sub Center, Barhathawa, Sarlahi, Tel: 046-540382

Brahma Kumari Rajyoga Sub Center, Sabela,  Dhanusa, Tel: 00977-9807385617

Brahma Kumari Rajyoga Sub Center, Bateshwor, Dhanusa

Brahma Kumari Rajyoga Sub Center, Bode Barsain-7, Saptari,

Tel: 0977-9723156229

Brahma Kumari Rajyoga Sub Center, Rupani, Saptari, Tel: 0977-9723156004

Brahma Kumari Rajyoga Sub Center, Rampur-9,  Sarlahi, Nepal

Brahma Kumari Rajyoga Sub Center, Badipur,  Siraha, Nepal

Brahma Kumari Rajyoga Sub Centre, Nirmali, Supaul, Bihar, India

Brahma Kumari Rajyoga Sub Centre, Narhiya Bazar,  Madhubai, Biahr, India

Brahma Kumari Rajyoga Sub Centre, Ghongardia Bazar,  Madhubani, Biahar, India