Brahmakumaris Kathmandu

 

 

Brahma Kumari Rajyoga Centre, Vishwa Shanti Bhawan, Jyatha 

Thamel, Kathmandu, Nepal, Tel: 977-1-4249058/4262330

Fax : 977-1-262308, E-mail: brahmakumarisnepal@gmail.com

Brahma Kumari Rajyoga Centre, Yakata Nagar, Old Baneswor,Kathmandu-34,  Tel: 977-1-4109268

Brahma Kumari Rajyoga Centre, Satdobato, Ring Road

(near Swimming Pool), Lalitpur,Nepal, Tel: 977-1-5541152

Brahma Kumari Rajyoga Centre, Kantipur Marga, Tinkune,Subidhanagar, Kathmandu, Tel: 977-1-2050279

Brahma Kumari Rajyoga Centre, Bhaktapur,

Shiva Bhawan, Kamal Vinayak, Nagarkot Road,  Tel: 977-1-6612612

Brahma Kumari Rajyoga Centre, Chabahil, Saraswoti Nagar, Jugal Galli, Kathmandu, Tel: 977-1-4482442

Brahma Kumari Rajyoga Centre, Thankot,

VDC Imakhel-8, (behind Manglodaya School, Bus Stop), Kathmandu   Tel: 977-1-4310610 

Brahma Kumari Rajyoga Centre, Banepa-3,  Bholkha Tole, Kabhre, Tel: 977-11-660353

Brahma Kumari Rajyoga Centre, Dhulikhel,

Om Shanti Bhawan, Saraswati Bazar, Kabhre, Tel: 977-11-663714

Brahma Kumari Rajyoga Centre, Barhabise,  Jammu Tole, Sindhupalchowk, Tel: 977-11-661533, 662052

Brahma Kumari Rajyoga Centre,  Chautara, 

Omshanti Bhawan, Dandathok, Sindhupalchowk, Tel: 977-11-6620286

Brahma Kumari Rajyoga Centre, Patan,  Purnachandi, Nayabasit, Lalitpur, Nepal, Tel : 977-1-5543869

Brahma Kumari Rajyoga Sub centre, Budhanilkantha,  

Rudreshwor Marga, Budhanilkantha VDC-3, Kathmandu, Tel: 977-1-2083036

Brahma Kumari Rajyoga  Sub centre, Ramkot-4, Dandapouwa, Kathmandu, Tel: 977-1-4286590

Brahma Kumari Rajyoga Sub centre, Lazimpat,  156 Kailashchaur Marga, Kathmandu-2, Tel: 977-1-4413841

Brahma Kumari Rajyoga Sub centre, Chakrapath, Basundhara, Kathmandu, Nepal, Tel: 977-1-4353453

Brahma Kumari Rajyoga Sub centre, Ghattekulo,  Arun Marga, Kathmandu-32, Tel: 977-1-2103066

Brahma Kumari Rajyoga Sub centre, Kupondol- Sanepa Road  , Lalitpur, Tel: 977-1-5420741

Brahma Kumari Rajyoga Sub centre, Balkot,  Bhaktapur, Balkot Chowk-5, Tel: 977-1-6205658

Brahma Kumari Rajyoga Sub centre, Dharke,  Naubise VDC-1, Dharke Bazar, Dhading, Tel: 977-10-529107

Brahma Kumari Rajyoga Sub centre, Kalanki, Kathmandu-13, Tel: 977-1-4273367

Brahma Kumari Rajyoga Sub centre, Battar, Purano Bazar-4, Nuwakot, Tel: 977-10-560931

Brahma Kumari Rajyoga Sub centre, Ramechhap-4, Bhangeri, Ramechhap, Nepal

Brahma Kumari Rajyoga Sub centre, Thimi, Bhaktapur, Nepal 

Wamune Tole, Balkumari Temple,Ward No. 13, Madhyapur Thimi,   Tel: 977-1-6633608

Brahma Kumari Rajyoga Sub centre, Gongabu,  Ganeshthan, ward no. 29, Nepal

Brahma Kumari Rajyoga Sub centre, Ranibaari, KMC-29, Ranibaari Marg, Kathmandu, Tel: 977-4354330

Brahma Kumari Rajyoga Sub centre, Thapathali, Kathmandu, Ph:

Brahma Kumari Rajyoga Sub centre, Kuleshwor, Kathmandu, Ph: 4272812

Brahma Kumari Rajyoga Sub centre, Ombahal, Kathmandu, Ph: 016220680

Brahma Kumari Rajyoga Sub centre, Mahadevtar, Kathmandu, Ph: 4386259

Brahma Kumari Rajyoga Sub Center, Sankhamul, Kathmandu, Ph: 2041634 

Brahma Kumari Rajyoga Sub Centre, Godavari,  Kathmandu, Ph: 2123306

Brahma Kumari Rajyoga Sub centre, Tokha, Kathmandu, Ph: 2170899

Brahma Kumari Rajyoga Sub Center, Sankhu, Kathmandu, Ph: 016224357

Brahma Kumari Rajyoga Sub Center, Charikot, Dolakha, Ph: 049421287

Brahma Kumari Rajyoga Sub Center, Jiri, Dolakha, Ph: 9841788528

Brahma Kumari Rajyoga Sub Center, Arubari, Kathmandu, Ph: 4914168

Brahma Kumari Rajyoga Sub Center, Futung, Kathmandu, Ph: 016216167

Brahma Kumari Rajyoga Sub Center, Duwakot, Bhaktapur

Brahma Kumari Rajyoga Sub Center, Changu,  Bhaktapur

Brahma Kumari Rajyoga Sub Center, Gamcha, Kirtipur, Kathmandu,

Brahma Kumari Rajyoga Sub Center, Chhaling, Bhaktapur,